OBIECTIVE

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon generate de transportul rutier motorizat de la nivelul Municipiului Piatra Neamţ.

Proiectul determină o reducere de 1,8% a emisiilor de echivalent C02 din transport în aria de studiu a proiectului, în primul an de după implementarea proiectului, reprezentând o cantitate de 1.206,87 tone/an, fără a genera o creştere a acestor emisii în afara ariei de studiu, contribuind astfel la realizarea Obiectivului specific 4.1 al Priorităţii de Investiţii 4e din POR 2014-2020.

 

Obiectivele specifice

Obiectivul specific al proiectului este implementarea unui sistem inteligent de management și monitorizare al traficului în Municipiul Piatra Neamţ, prin care se urmăreşte, în principal, îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei și a timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme, precum și a transferului către modurile nemotorizate de transport, creându-se în acest mod condiţiile pentru reducerea numărului autoturismelor și reducerea emisiilor de echivalent C02.

Total Page Visits: 822 - Today Page Visits: 4