DESPRE PROIECT

Proiectul „Implementare sistem de management inteligent al traficului în Municipiul Piatra Neamt”, cod SMIS 126608 este finanţat prin intermediul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile (transport combinat) şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare.

Sistemul de management inteligent al traficului în Municipiul Piatra Neamț vizează creșterea gradului de atractivitate al transportului public și migrarea unui număr cât mai mare de deplasări spre acest mijloc de transport, în defavoarea deplasării cu vehiculul personal, prin scăderea timpilor de deplasare și a costurilor de transport, cu efecte pozitive asupra reducerii poluării și consumului de energie, decongestionarea traficului și îmbunătățirea siguranței în trafic.

Rezultatele obținute ca urmare a implementării proiectului vor fi accelerate și amplificate prin integrarea cu alte proiecte complementare incluse în lista de proiecte prioritare din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Piatra Neamț, cele mai importante fiind:

  • „Regenerare urbana a coridorului secundar de mobilitate pe axa est-vest-Etapa I (Bulevardul 9 Mai, Strada Dimitrie Leonida)”, SMIS126609;
  • „Reorganizarea coridorului principal de mobilitate urbana pe axa est-vest (Bulevardul Decebal, Piața M.Kogalniceanu, Bulevardul Traian)”, SMIS 126604;
  • „Modernizare coridor integrat de mobilitate est-vest – Strada Mihai Viteazu”, SMIS 126606;
  • „Modernizarea stațiilor de asteptare transport public”, SMIS 126607;
  • „Implementare sistem bike-sharing in municipiul Piatra Neamț”, proiect cod SMIS 126605.
Total Page Visits: 883 - Today Page Visits: 5