Forum

Visa กับ Work Permi...
 
Notifications
Clear all
Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร
Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร
Group: Registered
Joined: 2021-10-28
New Member

About Me

Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร ... ใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit คือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับคนต่างด้าว เป็นใบอนุญาตที่รัฐบาลออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานในอาชีพที่ไม่ห้ามคนต่างด้าวทำในราชอาณาจักร ใบอนุญาตทำงาน ที่ออกให้นั้นจะกำหนดอายุและเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำงานเอาไว้  
  
ร่วมหาคำตอบ Work Permit คืออะไร, ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย, ทำ Work Permit ให้ชาวต่างชาติ ราคา, ทำ Work Permit หรือ รับทำ Work Permit ได้จากเกร็ดความรู้ ที่นี่ไปพร้อมกัน  
  
Visa หรือ การตรวจลงตรา คือเอกสารแสดงการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวด้วยเหตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยว ทำงาน การเรียน เป็นต้น โดยทั่วไปออกให้โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง   
  
Work Permit เป็นเอกสารที่ออกให้เพื่อแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ ซึ่งต้องใช้ประกอบกับ Visa ทำงาน หรือ Visa อื่น ๆ ที่อนุญาตให้ทำงานในประเทศได้  
  
ติดตามเกร็ดความรู้อื่นๆ เร็วๆนี้ เกี่ยวกับเรื่อง Single Window for Visa and Work Permit, เอกสารที่ประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง,  
ข้อยกเว้นเกี่ยวกับความจำเป็นในการได้รับใบอนุญาตทำงาน, ขอใบอนุญาตทำงานขอเวิร์คเพอร์มิท และ บริการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน / Work Permit Service...  
  
ป้ายกำกับ : รับจ้างทำ Work Permit, บริษัทรับทำ Work Permit, รับทำวีซ่า Work Permit

Location

Occupation

รับทำวีซ่า work permit
Social Networks
Member Activity
0
Forum Posts
0
Topics
0
Questions
0
Answers
0
Question Comments
0
Liked
0
Received Likes
0/10
Rating
0
Blog Posts
0
Blog Comments
Share:
Total Page Visits: 408106 - Today Page Visits: 161