Categories
Content of the site

Stadiul proiectului

Până la această dată, pentru derularea proiectului “Implementare sistem de management intelligent al traficului în Municipiul Piatra Neamț”, au fost semnate  următoarele contracte:

 • Servicii de informare și publicitate
 • Servicii de audit financiar
 • Servicii de consultanță în managementul de proiect
 • Servicii de elaborare documentații tehnico-economice etapa Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC), Proiect tehnic de execuție (PTE) și Detalii de execuție (DE), asistență tehnică din partea proiectantului precum și furnizarea de echipamente specifice și execuția lucrărilor
 • Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
 • Servicii de supervizare prin diriginți de șantier atestați
Categories
Content of the site

Prezentare

Dezvoltarea urbană a municipiului Piatra Neamț este strâns legată de dezvoltarea infrastructurii rutiere și de îmbunătățirea condițiilor privind mobilitatea. Proiectul „Implementare sistem de management inteligent al traficului in Municipiul Piatra Neamt”, cod SMIS 126608, va determina  atenuarea sau eliminarea unor probleme identificate prin studiul de trafic, beneficiile estimate a fi obținute prin implementarea sa fiind următoarele:

 • Îmbunătățirea calității și eficienței serviciului de transport public, ceea ce va duce la creșterea numărului de pasageri, beneficiari ai serviciului;
 • Creșterea vitezei de circulație, în special pentru transportul public, datorită capacității sistemului de a acorda prioritate la trecerea prin locațiile semaforizate pentru vehiculele de transport public.
 • Creșterea fluidității traficului pe principalele artere ale municipiului.
 • Scăderea numărului de accidente ca urmare a creșterii siguranței traficului în oraș.
 • Scăderea consumului de combustibil utilizat pentru transportul rutier.
 • Reducerea poluării mediului, precum și a poluării fonice la nivelul întregului oraș.
 • Posibilitatea intervenției rapide și sancționării în cazul nerespectării regulilor de circulație.
 • Monitorizarea permanentă, în timp real, a stării de funcționare a sistemelor de semaforizare, care are ca avantaj posibilitatea intervenției rapide în cazul sesizării unui defect.
 • Obținerea unor situații statistice.
 • Realizarea unor aspecte importante legate de dezvoltarea durabilă a localității: prin introducerea unor semafoare cu consumuri semnificativ mai mici consumul energetic global va scădea, la rândul său, în mod semnificativ.
 • Scăderea timpilor de răspuns în cazul detectării unor evenimente care perturbă siguranța rutieră sau ordinea publică în zonele supravegheate.
 • Scăderea riscului producerii de accidente și eventuate evenimente antisociale.
 • Creșterea siguranței circulației, în special pentru utilizatorii cei mai vulnerabili: bicicliștii și pietonii.

 

 

Funcţiile asigurate de sistemul inteligent de management si monitorizare al traficului

 • Asigurarea priorităţii pentru vehiculele de transport public în locaţiile semaforizate și a adaptării în timp real a ciclurilor de semaforizare în funcţie de informaţiile referitoare la poziţia vehiculelor de transport public. Funcţia va conduce la asigurarea unor timpi de deplasare mai mici pentru transportul public, cu efect asupra creşterii atractivităţii și eficienţei acestui mod de transport, și, implicit, la creşterea numărului de călători cu transportul public.
 • Asigurarea unui management adaptiv al traficului, prin capacitatea de modificare a timpilor de semaforizare în funcţie de informaţiile în timp real asupra fluxurilor de trafic. Aceasta funcţionalitate va conduce la îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor GES, datorită reducerii coloanelor de vehicule și a timpilor de aşteptare la semafor;
 • Monitorizarea video în locaţiile semaforizate, cu efecte asupra siguranţei pentru toţi participanţii la trafic: conducători auto, călători cu transportul public, bicicliști, pietoni.
 • Monitorizarea video si identificarea automata a numerelor de înmatriculare (enforcement) are ca efect atât reducerea evenimentelor rutiere (detecţie trecere pe roşu si radare pentru determinarea vitezelor de circulaţie), cât și respectarea de către şoferi a benzilor dedicate pentru transportul public; de asemenea, prin intermediul acestei componente se pot obţine informaţii care vor conduce la creşterea siguranţei, precum și la posibilitatea de a stabili politici de reglementare a traficului de tranzit.
 • Oferirea de informaţii relevante pentru şoferi, cu efectul alegerii unor rute optime.

Componentele sistemului inteligent de management al traficului sunt:

 

 • Componenta de management adaptiv a traficului: 53 locații semaforizate înființate/ modernizate în vederea asigurarii unui management adaptiv a traficului;
 • Componenta prioritizare vehicule transport public: 53 locații semaforizate înființate/ modernizate în care se monteaza echipamente fixe pentru acordarea prioritații pentru vehiculele de transport public;
 • Componenta monitorizare si supraveghere video în locațiile monitorizate: 53 locații semaforizate înființate/ modernizate în care se monteaza camere de supraveghere video
 • Componenta enforcement:
 • 13 locații semaforizate înființate/ modernizate în care se monteaza camere detecție trecere pe rosu si radar;
 • 12 locații semaforizate înființate/ modernizate în care se monteaza camere LPR banda autobuz;
 • 5 locații în care se instaleaza camere LPR;
 • Componenta informare a conducatorilor auto: 5 locații în care se instaleza panouri VMS;
 • Componenta distribuita: o rețea comunicații;
 • Componenta centrala: un centru de management al traficului.
Categories
Content of the site

Activități

Prin implementarea unui sistem de management inteligent al traficului în Municipiul Piatra Neamț se urmărește, în principal, îmbunătățirea eficienței transportului public de călători, a frecvenței și a timpilor săi de parcurs, accesibilității, transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme, precum și a transferului către modurile nemotorizate de transport, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea numărului autoturismelor și reducerea emisiilor de echivalent C02.

Prin proiect sunt propuse următoarele intervenții:

 • Înlocuirea/modernizarea, după caz, a echipamentelor din intersecțiile și trecerile de pietoni semaforizate (53 de locații semaforizate) incluse în proiect
 • Implementarea de noi intersecții și treceri de pietoni semaforizate pe cele 3 axe principale de deplasare:
  • Axa principală est-vest: Traian – Piața Mihail Kogălniceanu – Decebal (23 locații semaforizate)
  • Axa principală est-vest: Dimitrie Leonida – 9 Mai (22 locații semaforizate)
  • Axa nord-sud: Mihai Viteazu – Petru Rareș (8 locații semaforizate).
 • Implementarea sistemului de asigurare a priorității pentru vehiculele de transport public în cele 53 de locații semaforizate
 • Implementarea sistemului de camere video de monitorizare în toate intersecțiile și trecerile de pietoni semaforizate incluse în sistem (82 buc.)
 • Implementarea panourilor VMS (panouri cu mesaje variabile – pot furniza informații conducătorilor auto despre condițiile de trafic sau cu privire la aspectele care pot afecta comportamentul în trafic: condițiile meteo, poluarea, evenimente etc.) și a camerelor LPR (Licence Plate Recognition – sistem ce poate detecta, citi și stoca înregistrările plăcuțelor de înmatriculare) în cele 5 locații selectate (intersecțiile: Bd. Traian – str. Fermelor; Bd. Decebal – str. Pictor N. Grigorescu; str. Dimitrie Leonida – Alee; Bd. 9 Mai – Piața Gării; str. Mihai Viteazul – str. 1 Decembrie 1918)
 • Implementarea sistemului enforcement, ce constă în:
  • Camere detecție trecere pe roșu (22 buc.)
  • Radare pentru măsurarea vitezei de circulație (2 buc.)
  • Camere pentru identificarea numerelor de înmatriculare ale vehiculelor care circulă pe banda dedicată transportului public (22 buc.)
 • Instalarea Centrului de comandă și control integrat
 • Realizarea rețelei de comunicații.

Varianta constructivă pentru realizarea investiției este justificată de necesitatea asigurării funcțiilor mentionate in sectiunea “Prezentare”, cu scopul de eliminare sau reducere a disfunctionalităților constatate la nivelul transportului rutier din Municipiul Piatra Neamț.

Arhitectura fizica a sistemului cuprinde urmatoarele subsisteme:

 • Sistemul de trafic management adaptiv
 • Sistemul de prioritizare a vehiculelor de transport public
 • Sistemul de monitorizare video
 • Sistemul de informare
 • Sistemul de identificare automată a numerelor de înmatriculare
 • Sistemul de enforcement
 • Centrul de control integrat
 • Rețeaua de comunicații

 

Categories
Content of the site

Obiectivele specifice

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivul specific al proiectului este implementarea unui sistem inteligent de management și monitorizare al traficului în Municipiul Piatra Neamţ, prin care se urmăreşte, în principal, îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei și a timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme, precum și a transferului către modurile nemotorizate de transport, creându-se în acest mod condiţiile pentru reducerea numărului autoturismelor și reducerea emisiilor de echivalent C02.

 

Categories
Content of the site

Obiectivul general

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon generate de transportul rutier motorizat de la nivelul Municipiului Piatra Neamţ. Proiectul determină o reducere de 1,8% a emisiilor de echivalent C02 din transport în aria de studiu a proiectului, în primul an de după implementarea proiectului, reprezentând o cantitate de 1.206,87 tone/an, fără a genera o creştere a acestor emisii în afara ariei de studiu, contribuind astfel la realizarea Obiectivului specific 4.1 al Priorităţii de Investiţii 4e din POR 2014-2020.

Categories
Content of the site

Localizare

Localizarea proiectului

Zona de intervenție a proiectului este alcătuită dintr-un număr de 53 de intersecții și treceri de pietoni, din municipiul Piatra Neamț.

Zonele de implementare ale proiectului sunt amplasate pe principalele artere de circulație ale municipiului, locațiile propuse pentru semaforizare reprezentând puncte ce asigură totodată legătura cu alte artere rutiere majore ale orașului, preluând sau generând trafic spre rute de legătură cu toate zonele orașului. Totodată, zona este traversată de traseele unor linii de transport public, atât urbane, cât și la nivel regional.

Sunt vizate, în principal, un număr de 7 străzi: B-dul. Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, B-dul. Traian, B-dul. 9 Mai, str. Dimitrie Leonida, str. Mihai Viteazu, str. Petru Rareș. Suplimentar, se vor adăuga și străzile pe care se va interveni pentru instalarea fibrei optice pentru a realiza conexiunea SMT implementat pe străzile menționate, la centrul de comandă, care va fi amplasat în clădirea din strada Alexandru cel Bun nr.12, Piatra Neamț.

Deși prin proiect sunt vizate 7 străzi, ele însumează un total de 53 intersecții înființate/ modernizate. Valoarea proiectului este dată, în cea mai mare parte, de totalitatea echipamentelor necesare pentru îndeplinirea funcției de prioritizare a vehiculelor de transport public.

Locațiile componentelor SMT corespund traseelor de transport public și traseelor modurilor nemotorizate (pietonal și piste de biciclete) ce se vor realiza prin proiectele complementare cu acesta aflate, de asemenea, în implementare respectiv proiectul „Reorganizarea coridorului principal de mobilitate urbana pe axa est-vest (Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian)” SMIS 126604 și proiectul „Modernizare coridor integrat de mobilitate est-vest – Strada Mihai Viteazu” SMIS 126606, realizând astfel o rețea continuă ce va deservi principalele puncte de interes din municipiu.


Vezi și: PREZENTARE