Categories
Content of the site

Prezentare

Dezvoltarea urbană a municipiului Piatra Neamț este strâns legată de dezvoltarea infrastructurii rutiere și de îmbunătățirea condițiilor privind mobilitatea. Proiectul „Implementare sistem de management inteligent al traficului in Municipiul Piatra Neamt”, cod SMIS 126608, va determina  atenuarea sau eliminarea unor probleme identificate prin studiul de trafic, beneficiile estimate a fi obținute prin implementarea sa fiind următoarele:

 • Îmbunătățirea calității și eficienței serviciului de transport public, ceea ce va duce la creșterea numărului de pasageri, beneficiari ai serviciului;
 • Creșterea vitezei de circulație, în special pentru transportul public, datorită capacității sistemului de a acorda prioritate la trecerea prin locațiile semaforizate pentru vehiculele de transport public.
 • Creșterea fluidității traficului pe principalele artere ale municipiului.
 • Scăderea numărului de accidente ca urmare a creșterii siguranței traficului în oraș.
 • Scăderea consumului de combustibil utilizat pentru transportul rutier.
 • Reducerea poluării mediului, precum și a poluării fonice la nivelul întregului oraș.
 • Posibilitatea intervenției rapide și sancționării în cazul nerespectării regulilor de circulație.
 • Monitorizarea permanentă, în timp real, a stării de funcționare a sistemelor de semaforizare, care are ca avantaj posibilitatea intervenției rapide în cazul sesizării unui defect.
 • Obținerea unor situații statistice.
 • Realizarea unor aspecte importante legate de dezvoltarea durabilă a localității: prin introducerea unor semafoare cu consumuri semnificativ mai mici consumul energetic global va scădea, la rândul său, în mod semnificativ.
 • Scăderea timpilor de răspuns în cazul detectării unor evenimente care perturbă siguranța rutieră sau ordinea publică în zonele supravegheate.
 • Scăderea riscului producerii de accidente și eventuate evenimente antisociale.
 • Creșterea siguranței circulației, în special pentru utilizatorii cei mai vulnerabili: bicicliștii și pietonii.

 

 

Funcţiile asigurate de sistemul inteligent de management si monitorizare al traficului

 • Asigurarea priorităţii pentru vehiculele de transport public în locaţiile semaforizate și a adaptării în timp real a ciclurilor de semaforizare în funcţie de informaţiile referitoare la poziţia vehiculelor de transport public. Funcţia va conduce la asigurarea unor timpi de deplasare mai mici pentru transportul public, cu efect asupra creşterii atractivităţii și eficienţei acestui mod de transport, și, implicit, la creşterea numărului de călători cu transportul public.
 • Asigurarea unui management adaptiv al traficului, prin capacitatea de modificare a timpilor de semaforizare în funcţie de informaţiile în timp real asupra fluxurilor de trafic. Aceasta funcţionalitate va conduce la îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor GES, datorită reducerii coloanelor de vehicule și a timpilor de aşteptare la semafor;
 • Monitorizarea video în locaţiile semaforizate, cu efecte asupra siguranţei pentru toţi participanţii la trafic: conducători auto, călători cu transportul public, bicicliști, pietoni.
 • Monitorizarea video si identificarea automata a numerelor de înmatriculare (enforcement) are ca efect atât reducerea evenimentelor rutiere (detecţie trecere pe roşu si radare pentru determinarea vitezelor de circulaţie), cât și respectarea de către şoferi a benzilor dedicate pentru transportul public; de asemenea, prin intermediul acestei componente se pot obţine informaţii care vor conduce la creşterea siguranţei, precum și la posibilitatea de a stabili politici de reglementare a traficului de tranzit.
 • Oferirea de informaţii relevante pentru şoferi, cu efectul alegerii unor rute optime.

Componentele sistemului inteligent de management al traficului sunt:

 

 • Componenta de management adaptiv a traficului: 53 locații semaforizate înființate/ modernizate în vederea asigurarii unui management adaptiv a traficului;
 • Componenta prioritizare vehicule transport public: 53 locații semaforizate înființate/ modernizate în care se monteaza echipamente fixe pentru acordarea prioritații pentru vehiculele de transport public;
 • Componenta monitorizare si supraveghere video în locațiile monitorizate: 53 locații semaforizate înființate/ modernizate în care se monteaza camere de supraveghere video
 • Componenta enforcement:
 • 13 locații semaforizate înființate/ modernizate în care se monteaza camere detecție trecere pe rosu si radar;
 • 12 locații semaforizate înființate/ modernizate în care se monteaza camere LPR banda autobuz;
 • 5 locații în care se instaleaza camere LPR;
 • Componenta informare a conducatorilor auto: 5 locații în care se instaleza panouri VMS;
 • Componenta distribuita: o rețea comunicații;
 • Componenta centrala: un centru de management al traficului.
Total Page Visits: 312 - Today Page Visits: 1