Categories
Content of the site

Obiectivul general

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon generate de transportul rutier motorizat de la nivelul Municipiului Piatra Neamţ. Proiectul determină o reducere de 1,8% a emisiilor de echivalent C02 din transport în aria de studiu a proiectului, în primul an de după implementarea proiectului, reprezentând o cantitate de 1.206,87 tone/an, fără a genera o creştere a acestor emisii în afara ariei de studiu, contribuind astfel la realizarea Obiectivului specific 4.1 al Priorităţii de Investiţii 4e din POR 2014-2020.

Total Page Visits: 773 - Today Page Visits: 4