HOME - Proiect 126608

Titlul proiectului:

„Implementare sistem de management inteligent
al traficului în municipiul Piatra Neamţ”
COD SMIS 126608
CONTRACT DE FINANŢARE nr. 5053/28.01.2020
Perioada de implementare a proiectului este de 52 de luni, data începerii sale fiind 01.03.2018 și data finalizării fiind 30.06.2022
(aceasta cuprinde și activitățile de pregătire a proiectului, anterioare depunerii în vederea obținerii finanțării, fiind activități premergătoare semnării Contractului de finanțare)

DETALII PROIECT / AFLĂ NOUTĂȚILE

Obiectivele Proiectului

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon generate de transportul rutier motorizat de la nivelul Municipiului Piatra Neamţ. Proiectul determină o reducere de 1,8% a emisiilor de echivalent C02 din transport...

Obiectivele specifice

Obiectivul specific al proiectului este implementarea unui sistem inteligent de trafic management și monitorizare în Municipiul Piatra Neamţ prin care se urmăreşte, în principal, îmbunataţirea eficienţei transportului public de călători, ...

Localizarea proiectului

Zona de intervenție a proiectului este alcătuită dintr-un număr de 53 de intersecții și treceri de pietoni, din municipiul Piatra Neamț. Zonele de implementare a proiectului sunt amplasate pe principalele artere de circulație ale municipiului,...

REZULTATE AȘTEPTATE

Obiectivul de investiție presupune realizarea sistemului de management inteligent al traficului în Municipiul Piatra Neamț ce vizează creșterea gradului de atractivitate al transportului public și migrarea unui număr cât mai mare de deplasări...

FORMULARE ONLINE DE MONITORIZARE/EVALUARE

Sistem dedicat monitorizării grupului ţintă, ce include formulare online de monitorizare/evaluare (chestionare).

ACTUALIZĂRILE PROIECTULUI / STADIUL PROIECTULUI

FOTO DE LA CONFERINȚĂ
Conferinţe de presă
Postat în data de 07 aug 2020

În cadrul campaniei de Comunicare se vor organiza două conferinţe de presă la care vor participa jurnalişti, reprezentanţi ai echipei campaniei, atât din partea Prestatorului, cât şi din partea Autorităţii Contractante, reprezentanţi ai grupurilor ţintă. Prima conferinţa de presă va fi organizată in scopul informării debutului proiectului, asigurând transparenta privind fondurile nerambursabile alocate prin POR 2014-2020, precum și informarea grupurilor ținta privind activitatile ce se vor realiza si rezultatele aşteptate; a doua conferinţa de presă va informa mass-media despre rezultatele si beneficiile proiectului, respectiv impactul acestuia asupra beneficiarilor.

FOTO DE LA CONFERINȚĂ
Stadiul proiectului
Postat în data de 24 aug 2020

În cadrul campaniei de Comunicare se vor organiza două conferinţe de presă la care vor participa jurnalişti, reprezentanţi ai echipei campaniei, atât din partea Prestatorului, cât şi din partea Autorităţii Contractante, reprezentanţi ai grupurilor ţintă. Prima conferinţa de presa va fi organizata in scopul informării debutului proiectului, asigurand transparenta privind fondurile nerambursabile alocate prin POR 2014-2020, precum si informarea grupurilor tinta privind activitatile ce se vor realiza si rezultatele aşteptate; a doua conferinţa de presă va informa mass-media despre rezultatele si beneficiile proiectului, respectiv impactul acestuia asupra beneficiarilor.

FOTO DE LA CONFERINȚĂ
Stadiul proiectului
Postat în data de 08 feb. 2021

Până la această dată, pentru derularea proiectului “Implementare sistem de management intelligent al traficului în Municipiul Piatra Neamț”, au fost semnate următoarele contracte:

  • Servicii de informare și publicitate
  • Servicii de audit financiar
  • Servicii de consultanță în managementul de proiect
  • Servicii de elaborare documentații tehnico-economice etapa Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC), Proiect tehnic de execuție (PTE) și Detalii de execuție (DE), asistență tehnică din partea proiectantului precum și furnizarea de echipamente...

CONFERINȚĂ DE PRESĂ - GALERIE FOTO VEZI GALERIE

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro/